Mała 1, 03-423 Warszawa
0

Ciąże patologiczne

Ciąże patologiczne

Czasami ciąża jest powikłana różnymi schorzeniami matki lub płodu, albo zagrożona poronieniem,
czy porodem przedwczesnym. Problemy te ściśle łączą się ze sobą. W przypadku występowania objawów zagrażającego poronienia, czy porodu przedwczesnego staramy się znaleźć przyczynę takiego stanu i niejednokrotnie okazuję się, że jest to jakaś choroba matki lub płodu.

Czasami nie udaje się ustalić przyczyny i pozostaje wtedy leczenie objawowe takie, które umożliwi kontynuację ciąży, a po 24 tyg.c. przygotuje dziecko do wcześniejszych narodzin jeśli leczenie podtrzymujące ciążę nie byłoby skuteczne.

 

Najważniejsza zatem jest profilaktyka, tak by niepotrzebnie nie narażać siebie i maleństwa na powikłania. Dlatego ważne jest wykonywanie proponowanych przez lekarza badań dodatkowych oraz regularne korzystanie z wizyt w trakcie ciąży. Jeśli pojawią się jakieś problemy to lekarz prowadzący zleca dalszą diagnostykę w zależności od zgłaszanych objawów czy nieprawidłowości stwierdzonych
w przeprowadzonym badaniu fizykalnym. W gabinetach Specjalistycznych Volumed dysponujemy pełnym zakresem badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz wysokospecjalistyczną diagnostyką ultrasonograficzną. Mamy możliwość wspólnie z endokrynologiem opieki nad ciążą powikłaną cukrzycą czy chorobami tarczycy.

Czasami jednak dalsza diagnostyka i leczenie musi być przeprowadzone w oddziale patologii ciąży. W przypadku ciąży patologicznej o wizytach kontrolnych decyduje lekarz w zależności od stanu  klinicznego pacjentki lub jej dziecka.

 

Najczęściej występujące schorzenia u matki to: 

 Najczęstsze patologie u płodu to:

 

 
Masz pytanie do naszego specjalisty
odnośnie ciąży patologicznej? Umów wizytę telefonicznie.