Mała 1, 03-423 Warszawa
0

Kolposkopia

Kolposkopia to jedno z podstawowych w ginekologii badań diagnostycznych. W rękach doświadczonego lekarza może ono stanowić podstawę do oceny rozległości zmian w sromie, pochwie i szyjce macicy.

Badanie to polega na oglądaniu powierzchni wymienionych narządów przy pomocy specjalnego endoskopu posiadającego możliwość wielokrotnego powiększania obrazu – kolposkopu. Odbywa się to w warunkach ambulatoryjnych, a pacjentka w trakcie badania znajduje się na fotelu ginekologicznym – jak w trakcie zwykłego badania ginekologicznego.

Do kolposkopii pacjentka nie musi przygotowywać się w szczególny sposób. Należy jednak zachować wstrzemięźliwość płciową przez okres kilku dni poprzedzających badanie. Nie należy też wykonywać kolposkopii w trakcie krwawienia miesięcznego.

Badanie to nie jest obarczone większym ryzykiem i jako takie może być wykonywane wielokrotnie, nawet u kobiet w ciąży. Zazwyczaj przed kolposkopią wykonuje się badanie cytologiczne, gdyż daje ono lekarzowi większą wiedzę o pacjentce.

Kolposkopia to metoda stosowana w sytuacjach, gdy cytologia daje wynik podejrzany. Dzięki kolposkopii można wychwycić raka szyjki macicy w stadium przedinwazyjnym, a więc całkowicie wyleczalnym. Jeśli rak jest w stopniu naciekającym, ale do potencjalnej interwencji chirurgicznej, kolposkopia jest metodą z wyboru, aby przedoperacyjnie zweryfikować rozległość zmian. Tę metodę obrazowania stosuje się także by ocenić, czy po interwencji elektrochirurgicznej lub chirurgicznej zmiana chorobowa została usunięta w całości. 

Aby uniknąć nieporozumień i usystematyzować wiedzę uzyskiwaną przy pomocy badania kolposkopowego, ginekolodzy opracowali uniwersalną skalę oceny zmian w szyjce macicy zaobserwowanych w kolposkopii.

Skala ta jest czterostopniowa, a poszczególne stopnie oznaczają:

  • prawidłowe obrazy kolposkopowe (grupa 1);
  • nieprawidłowe obrazy kolposkopowe (grupa 2);
  • niejasne obrazy kolposkopowe (grupa 3);
  • inne obrazy kolposkopowe (grupa 4).

Stwierdzenie obecności zmian z 2 i 3 grupy jest wskazaniem do pobrania wycinków celowanych lub pobrania wymazów cytologicznych z kanału szyjki macicy.